Klankheling

De praktijk van het helen met klank is zo oud als de mensheid. Troostende klanken van een moeder voor haar kind. De sjamanen, die verantwoordelijk gehouden werden voor de balans tussen de mens en de hem omringende natuur krachten gebruikten de klank vanouds om de trance op te roepen waardoor ze konden reizen in de sferen en aldus communiceren met de goden of de geest (spirit)van een plaats. Zo maakten zij ook contact met een ziekte of kwaal en verdreven die. De leringen in de oude mysteriescholen van Egypte, Griekenland, Rome, Tibet, India en de Maya’s waren gebaseerd op het inzicht dat trilling de primaire oorzakelijkheid van dit universum is. Ook in de bijbel is er sprake van de kracht van het geluid als Joshua de muren van Jericho doet instorten. De oude Griekse heelmeesters die met de klank werkten hadden theorieën over boventonen en de harmonieën der sferen. Later werden deze theorieën door o.a. Gurdijef uitgewerkt, kort gezegd komt het er op neer dat de patronen van de scheppingsstraal overeen komen met de opbouw van de toonladder. Moderne onderzoekers hebben aan getoond dat planten beter gedijen bij de ene dan bij de andere muziek. Geluid is een draaggolf van bewustzijn, de intentie belangrijker dan de frequentie. Klank is bij uitstek het middel om informatie over te brengen, juist gevoelens die dieper gaan dan woorden. Wij leerden dat je intenties kunt overdragen met klank, en hoe dat te doen. Door ons af te stemmen op liefdevolle vereniging en eenheid met Bron brengen we die intentie tijdens het concert via de klanken over op de cirkel van mensen. Waar iedereen op zijn eigen persoonlijke droomreis gaat, gekoesterd binnen de baarmoeder van klanken. Tijdens de droomreis laat je geest de bekende gedachtegang van het dag bewustzijn los zonder dat je slaapt. Je droomt bewust, er is geen tijd, geen begin of eind in de droomtijd. Meestal is deze reis puur ontspanning, men reist door de natuur, hoort de muziek van stammen in het oerwoud. Een enkeling stuit op oude blokkades die eerst doorleefd moeten worden voor ze oplossen. Maar de klank harmoniseert uiteindelijk alles en brengt ook die emoties tot rust. Sommige klankschalen hebben een aantoonbaar helende werking. Wat ook door medici bevestigd wordt en zelfs is aangetoond. Heling in de zin van fysieke genezing kan dan wel eens als bijverschijnsel optreden. Geen van ons pretendeert te genezen: ons doel is lichaam en geest te harmoniseren en ontspannen. Als of de boel even wordt opgeschud waarna alles weer op zijn plek kan vallen, zodat het ontstemde zijn natuurlijke frequentie hervindt. Omdat onze focus ligt op de heelheid kunnen de blokkades er ook zijn. Je hoeft niet vrij te zijn van blokkades om de heelheid te ervaren.

Verklaring van de naam Nada Naga.
Nada: bron van de klankstroom. Naga: etherisch wezen van het element vuur maar ook de slang die het symbool der ingewijden is.
Ingewijden van het klankvuur.
Vanuit het begin werden wij geleid door onze intuïtie.
In de praktijk werd het ons duidelijk wat we aan het doen zijn.
We volgen de weg van ons hart. Ho.

Reynier.